Welcome to Laser Pointer Forums - discuss green laser pointers, blue laser pointers, and all types of lasers

LPF Donation via Stripe | LPF Donation - Other Methods

Links below open in new window

ArcticMyst Security by Avery

New 100% custom full copper blue laser 2 x 26650

Joined
Oct 18, 2014
Messages
546
Points
63
Hi guys! this is the version that ended so long since I made it for Zach Barnet! about 3 years ago, maybe!
it runs with my SKdriver 1s 5.5A softstart and has the option on the over heatsink protected, power on my calibrated LPM is 10W
- It runs for a maximum of 5 minutes, but I set that time over heatsink protected only 1 minute for the best diode.
- Power: 2 x 26650 lithiums
- Lens: G2
- Price 562usd free international shipping
- Processing time: normally 20 days, but it can also be delayed up to 3 months due to too long CNC programming, lack of the most skilled machinists
 
Last edited:

Unown (WILD)

Well-known member
Staff member
LPF Site Supporter
Joined
Sep 4, 2020
Messages
1,454
Points
113
Remember that posts need to be in english please.
Host looking good there.
 
Joined
Dec 15, 2014
Messages
6,782
Points
113
chào các cậu! đây là phiên bản đã kết thúc quá lâu kể từ khi tôi tạo ra nó cho Zach Barnet! khoảng 3 năm trước, có thể!
nó chạy với khởi động mềm SKdriver 1s 5,5A của tôi và có tùy chọn trên tản nhiệt Được bảo vệ, bật nguồn LPM được hiệu chỉnh của tôi là 10W
- Nó chạy trong thời gian tối đa là 5 phút, nhưng tôi thiết lập thời gian tiết kiệm bảo vệ tản nhiệt chỉ là 1 phút để tốt nhất cho diode
- Nguồn : 2 x 26650 lithium
- Ống kính : G2
- Giá 562usd miễn phí vận chuyển quốc tế
- Thời gian gia công: thông thường 20 ngày, nhưng cũng có thể chậm đến 3 tháng do lập trình CNC quá lâu, thiếu thợ máy lành nghề nhất
Hi,
Dude please convert to English this is the USA we cant read hyroglifics ..
Nice build by the way T,
Rich:)
 
Top