Welcome to Laser Pointer Forums - discuss green laser pointers, blue laser pointers, and all types of lasers

LPF Donation via Stripe | LPF Donation - Other Methods

Links below open in new window

ArcticMyst Security by Avery
A

Profile posts Latest activity Postings About

 • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán hề muốn giấu, hỏi ngược lại:
  -Thưa ngài công tước, rốt cuộc là ngài muốn thế nào?
  Đỗ Duy đột nhiên thu lại toàn bộ hỏa khí, hờ hững:
  -Cũng không nhiều. Tài chính quý mùa hè ngài đã sử dụng, ngoài ra, ngài phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng tại sao một cái ngân khố một hành tỉnh lại gần như trống trơn… Tổng đốc Bohan, nếu ngài không đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi chỉ có thể báo lên bộ tài chính và bộ thanh tra đế quốc.
  Nói xong, Đỗ Duy đứng lên, quay đầu đi ra ngoài, tới cửa đột nhiên dừng lại quay đầu liếc mắt nhìn Bohan thản nhiên nói:
  -Được rồi, ngài tổng đốc, nhân tiện n
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top