Welcome to Laser Pointer Forums - discuss green laser pointers, blue laser pointers, and all types of lasersA
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Bitch, what?

  Don't you fucking come into my goddamn town and fucking spew motherfucking Vietnamese propaganda all over like a torrent of liquid diarrhea that you can't hold in.
  -Ngươi nghĩ ta thế nào?
  Đỗ Duy cười cười.
  QQ suy nghĩ một lát:
  -Ta nghĩ ngươi đang tống tiền lão già đáng thương kia. Ngươi đoạt được tiền chuộc cũng sẽ không thả người đâu.
  -Không, lần này ngươi sai rồi. Ngài thần thú của ta. Ta đoạt được tiền chuộc sẽ nhất định thả người.
  Đỗ Duy cười rất quỷ dị:
  -Ta sẽ cho vương quốc liên hợp một "Quốc Vương""
  Sau đó hắn hỏi ngược lại Qq một câu:
  -Ta nghe nói…… trong vong linh hắc ám ma ph
  dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website thành lập doanh nghiệp Biareview.com - Your View Your Choice tư vấn luật
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top